Aktuellt

Dags att växla upp och prioritera kommunikationerna både till och från Lomma kommun och inom kommunen

I tisdags kom beskedet att Lommabanan med Pågatåg inte kommer att byggas ut fullt förrän 2026 och i förra veckan att tunneln som skulle ge Bjärredborna en rimlig kommunikation med omvärlden tidigast blir klar 2024. Det innebär att hela norra delen av kommunen står utan kollektivtrafik eller pendlingsmöjligheter på en rimlig nivå under alldeles för många år framåt om inget görs.

På det sätt som Region Skåne prioriterar existerande busstrafik så är det också undermåligt i en kommun där 3 av 4 förvärvsarbetare pendlar till Malmö och Lund varje dag tillsammans med ännu fler studerande på gymnasier och högskolor. Lägg till trafiksituationen på E6:an där det nu är vanligt med en eller flera olyckor per dag…

Läs mer

Ordf Sebastian Merlöv i Expressen/Kvällsposten: Skåne behöver ett starkare försvar

I samband med rikskonferensen Folk & Försvar i Sälen delade vår ordförande Sebastian Merlöv med sig av sina tankar kring varför just Skåne är viktigt att försvara.

Som huvuddebattartikel i dagens Kvällsposten delade vår ordf Sebastian Merlöv med sig av sina tankar kring varför Skåne är viktigt att tänka på i den framtida försvarsplaneringen. Sebastian Merlöv, som på kommunnivå är engagerad i Kultur & Fritidsnämnden som 2:e vide ordf, deltar också i den nationella debatten kring i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Läs…

Läs mer

Stort tack Lars!

Idag avtackades Lars Carlèn för sin mer än 10-åriga insats i Barn och Utbildningsnämnden. Lars har varit verksam i politiken länge och bl.a. suttit över 30 år i kommunfullmäktige

I nämnden avtackade den nye ordf för Barn- & Utbildningsnämnden, moderaten Fredrik Axelsson tillsammans med förvaltningschefen Martin Persson Lars med blommor, en bra bok och några fina ord att ta med sig.  I februari avgick också Lars som ordförande i Socialdemokraterna i Lomma så inför 2019 kommer Lars engagera sig lite mer måttligt i politiken…

Läs mer

Malin Stern uppmärksammas i Sydsvenskan

En av våra nya förtroendevalda i kommunen, Malin Stern, uppmärksammas i dagens Sydsvenskan

Malin är en driven politiker som både är kunnig och har hjärtat på rätta stället och kommer kunna vara med i Lommas fortsatta utveckling på ett positivt sätt. Läs hela artikeln här om Malin Stern här: https://www.sydsvenskan.se/2018-11-04/nyinflyttad-hoppas-kunna-tillfora-nya-perspektiv-pa

Läs mer

Ordf Sebastian Merlöv i Kvällsposten om hur Lomma kan skapa bättre former för samarbete

Socialdemokraterna sätter medborgarnas bästa framför politiskt maktspel

Efter valresultatet där det både innebär utmaningar att hitta samarbetsformer på det nationella planet så har även kartan i Lomma delvis ritats om politiskt. Istället för att ge sig in i olika typer av politiska maktspel så kommer Socialdemokraterna i Lomma arbeta för medborgarnas bästa och aktivt söka samarbete för att i detta samarbete nå…

Läs mer

”Motstånd mot familjeveckan visar på en bristande insikt om hur samhället ser ut!”

Frågan kring "familjeveckan" har blossat upp de sista dagarna inför valet. Under "Aktuella frågor" dagen innan valet skriver vår ordf Sebastian Merlöv varför denna familjevecka är rättvis och viktig - särskilt för alla dem som ställer upp för oss andra

Debatten om familjeveckan blossade upp nu innan valet. Vid en första anblick så reagerar journalister och politiker med att ”detta är valfläsk”. Men tänker man efter så är det inte så. Stora delar av våra medborgare har yrken där man är väldigt styrd över schema och möjligheterna till flexibilitet är små. Dessa yrken är inte…

Läs mer

Vi säger klart nej till den planerade försäljningen av Pilängsbadet

Den politiska majoriteten har nu på allvar börjat driva frågan kring försäljningen av Pilängsbadet vilket vi Socialdemokrater i Lomma motsätter oss.

I dagens Sydsvenskan ger vi Socialdemokrater i Lomma vår syn på att varför Pilängsbadet ska finnas kvar i kommunal regi och att inte kommunens politiska majoritet än en gång ska ge sig ut på en ideologisk resa med att outsourca/privatisera verksamheter som bör skötas av en kommun. Erfarenheterna från äldreomsorgen i Lomma är inte ett…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lomma är beredda att ta ansvar

I dagens Sydsvenskan skriver vårt oppositionsråd Lisa Bäck och ordförande Sebastian Merlöv på vilket sätt vi vill ta ansvar för Lomma kommun kommande mandatperiod och de frågor som vi anser är viktigast att ta tag i.

Det finns många saker som fungerar bra i Lomma kommun men också en hel del saker som borde fungerar bättre. Det vill vi vara med att förbättra inför kommande mandatperiod! Läs mer på: https://www.sydsvenskan.se/2018-08-21/s-vi-ar-beredda-att-ta-ansvar-i-lomma

Läs mer

BARNGUPPERNA ÄR FÖR STORA

Skolverket har riktmärken för förskolornas  barngruppers storlek. Småbarnsavdelningarna ska ha mellan 6 och 12 barn och avdelningar med 4-5-åringar ska ha mellan 9 och 15 barn. Det är också oroande att förskolor anställer mer personal som inte har utbildning för att arbeta med barn. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för…

Läs mer

Hur mycket får skolan kosta?

Ytterst är det väljarna som avgör, men inom politiken beslutar kommunfullmäktige på senhösten kommande års ekonomi. Redan under våren har kommunstyrelsen gett barn- och utbildningsnämnden – och alla andra nämnder – en ekonomisk ram för nästkommande års budget. Enligt regelverket ska barn- och utbildningsnämnden därefter lämna budgetförslag inom denna ram. Inget hindrar dock nämnden att…

Läs mer
facebook Twitter Email