Välfärdsmiljonerna – en vattendelare i Lommas politik

I torsdags, 19/3, beslutade Lomma kommunfullmäktige om fördelningen på sin del av ”välfärdsmiljarderna”, 12,6 miljoner kr som tilldelats kommunen i form av generella statsbidrag.

Vi i Socialdemokraterna yrkade att 5,2 miljoner kr skulle tilldelas Barn- och utbildningsnämnden samt 7,4 miljoner kr skulle tilldelas Socialnämnden för att återta äldreboendena i kommunal regi så fort som möjligt.

Vi anser att äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste prioriteringar och att det är av största vikt att man sätter stopp för den vanskötsel av äldreboendena som idag sker helt utanför kommunens kontroll.

Samtliga partier utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade bifall till majoritetens förslag som innebär fortsatt vanvård i ett år till. 

Vi och Miljöpartiet är uppenbarligen de enda partierna i Lommas kommunfullmäktige som står för att kommunen tar sitt ansvar över äldreomsorgen och säkerställer god omsorg och omvårdnad för kommunens äldre.

Per Bengtsson, Minoritetsföreträdare

facebook Twitter Email