Våra kommunpolitiker

(S) i kommunfullmäktige

Lomma kommunfullmäktige har 45 platser

Socialdemokraterna representeras av 8 ordinarie förtroendevalda.

Socialdemokraternas ordinarie representanter i kommunfullmäktige:

 • Per Bengtsson, Oppositionsråd
 • Pia Johnson
 • Rune Netterlid, gruppledare samt kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
 • Marie Sand
 • Thomas Eneström
 • Nina Jägroth
 • Lennart Nilsson
 • Eva Netterlid

Följande är socialdemokratiska ersättare i kommunfullmäktige

 • Karl-Gustav Nilsson, fullmäktigegruppens sekreterare
 • Paul Andersson
 • Henri Gossé

Gruppledare för perioden 2018-2022 i kommunala nämnder

 • Per Bengtsson, Kommunstyrelsen
 • Rune Netterlid, Samhällsbyggnadsnämnden
 • Pia Johnson, Socialnämnden
 • Sebastian Merlöv, Kultur- och fritidsnämnden
 • Lennart Nilsson, Miljö- och byggnadsnämnden
 • Thomas Eneström, Barn- och utbildningsnämnden
facebook Twitter Email