Budgetförslag 2024

BUDGET FÖR LOMMA KOMMUN 2024
Året 2023 är ett besvärligt ekonomiskt år, 2024
kommer att bli än mer ekonomiskt besvärligt. Hög
inflation och höga räntor ger ökade kostnader för
såväl kommunens organisation som kommunens
invånare. Men man måste komma ihåg att det finns
en tid efter lågkonjunkturen och för att gå stärkt ur
den måste vi hjälpas åt.
Vi från Socialdemokraterna väljer att just satsa på kommunens verksamheter. För oss är det
otroligt viktigt att lågkonjunkturen i så låg utsträckning som möjligt drabbar barn, deras
fritid och deras utbildning. Likaså med de invånare som är mest utsatta, den som är i
behov av stöd för att klara vardagen eller den som är sjuk.
Vi vill också göra nya satsningar kommunens yngre invånare och bland annat ta bort
måltidsavgiften för kommunens gymnasieungdomar. Vi vill också att kommunen blir en
attraktiv arbetsgivare för medarbetarna inom äldreomsorgen.Vi vill ta bort sparkravet på
9,5 miljoner kr som ligger på kommunens barn- och utbildningsverksamhet.

För att finansiera detta tycker vi att det är rimligt att höja skattesatsen med 25 öre, till 19:89
kr per intjänad hundralapp. Den med en månadsinkomst på 30 000 kr bidrar då med 75 kr
mer per månad, den med en månadsinkomst på 60 000 kr bidrar med 150 kr mer per
månad och den med månadsinkomst på 100 000 kr bidrar med 250 kr mer i månaden.
Med den höjningen enligt principen ”från oss alla, till oss alla” skapar vi förutsättningar för
vår kommun i flera år framåt.

KOMMUNALA INVESTERINGAR

Gällande investeringsdelen behövs en permanent förskola i Alnarp samt betydligt större
visioner för Folkets Hus-området i Lomma.Vidare står vi fullt bakom att Bjärreds
optimistjolleklubb, BOJK, får nya lokaler men den behöver byggas så att föreningen har
råd att hyra in sig i den, varpå vi (precis som vi gjorde i budget för 2023) vill sänka
ambitionerna på bygget.Vi tycker också att planerna på en övergång över Lödde å
behöver tas bort ur budgeten tills det finns konkreta planer på en sådan, frågan har legat i
stiltje i många år.

facebook Twitter Email