Styrelse

Arbetarekommunens styrelse

Lomma Arbetarekommuns styrelse utses på årsmötet som hålls senast 31:e mars varje år.

Styrelsen 2024-2025 består av

Nina Jägroth, ordförande

Christian Wennerberg, vice ordförande

Lena Hörgren, sekreterare och studieorganisatör

Per Bengtsson, kassör och medlemsansvarig

Henri Gosse

Lennart Nilsson

Paul Andersson

Suppleanter

Patrik Westerberg

Christoffer Bengtsson

Daniel Vilhjalmsson

facebook Twitter Email