Budgetförslag -22

Vårt budgetförslag för 2022 bestod av yrkanden på nästan 30 miljoner kr. Inte ett öre finansierades av höjda skatter eftersom det kommunala överskottet ligger på över 100 miljoner kr. Vi ville se kraftiga satsningar till förskola, skola och äldreomsorg vilket fick avslag av den alliansstyrda majoriteten. Effekterna har vi sett i äldreomsorg som inte blir bättre och förskolor som läggs ner. Läs gärna hela vårt förslag i bilderna nedan.

facebook Twitter Email