Budgetförslag -23

Ekonomin för 2023 är ganska unik för de senaste 30 åren, och det är inte ur en positiv aspekt. Det är något märkligt att det ekonomiska resultatet för -22 är över 100 mkr samtidigt som prognosen för budgeten för 2023 ser ut att nätt och jämt gå ihop. Att det är så vet vi alla anledningen till, kriget i Ukraina med stigande priser på el i kölvattnet efter en redan upphettad marknad på grund av att pandemin släppt och blockeringen av Suezkanalen gör att vi har en inflation på över 7% i skrivande stund. Vi förbereder oss på lågkonjukturen.

I ett sådant läge måste den ekonomiska politiken i en kommun syfta till att minimera konsekvenserna för hushållen. Vi driver inte på för höjning av kommunalskatten i år heller men vi vill ha en omfördelning av kommunens resurser. Externa aktörer med livsviktiga uppgifter höjer taxor som hushållen inte kan komma undan, VA Syd aviserar fortsatt höjd taxa, elbolagen har ju i ett halvår höjt priset på el och nu larmar även kraftledningsägarna om höjda överföringsavgifter. Våra representanter i dessa bolag kommer behöva göra mycket för att få bolagen att hålla taxorna nere, men även i vår egen kommun behöver vi gå bort från taxor och istället lägga det på den gemensamma finansieringen. Våra två reformer för detta är att ta bort avgiften för lunch i gymnasiet samt införa ett högkostnadstak för kulturskolan, ett tak som vi vill sänka på sikt. Varken lunch eller kulturundervisning får bli en klasskillnad i vår kommun. Man ska inte behöva välja bort mat eller undervisning på grund av familjens ekonomi.

Vi behöver också se till att det finns förutsättningar för våra invånare att arbeta mer. Lösningen på ekonomiska kriser är i regel att arbeta mer för att få mer köpkraft. För att kunna arbeta mer behöver vi ha förskolegrupper där föräldrar känner sig trygga med att lämna sina barn. Vi behöver därmed ha ner storleken på barngrupperna i förskolan, och sträva mot skolverkets riktlinjer. Av samma anledning behöver vi stärka elevhälsan och grundskolan överlag med personal som ger trygghet till våra barn i en tid av stor oro i världen och närområdet.

Kommunen behöver även fortsätta stärka äldreomsorgen, det behöver finnas personal som ser till att de äldre kommer ut på promenader, kan sitta och läsa en bok eller lösa korsord och andra hälsofrämjande aktiviteter. Vi behöver också bli bättre på att servera god mat. Tänk om vi hade personal som lagade en god äppelpaj på äldreboendet någon gång då och då, tänk den doften som fyller korridorerna!

Finansiering får vi som sagt genom omfördelning av resurser, och det blir att spara på andra verksamheter om de ekonomiska prognosen kvarstår. Vi har redan kommit överens med majoriteten att vi kommer att under året följa ekonomin noga för att se om prognosen mildras eller förvärras och får då titta på vilka åtgärder vi behöver vidta. Men vi kommer inte acceptera nedskärning av personal som tar hand om människor, vare sig barn, äldre eller de mittemellan.

Går vi vidare till investeringsbudgeten är det ingen hemlighet att vi tycker att styret har fått lite hybris. Från att inte alls tycka att det behövs något bibliotek i Bjärred vill man nu bygga ett enormt hus för 120 mkr med restaurang, kulturskola, bibliotek och galleri med havsutsikt. Det låter onekligen trevligt, men vi vet också att ju större projekt – ju längre tid tar det och mer motstånd möts det av. Vi tycker vi fortsätter med projektet med i lägre skala. Ett bibliotek, kulturskola och café räcker. Vi föreslår därmed en halvering av summan till projektet. Vi har sedan länge sagt nej till att riva och bygga nytt kommunhus och föreslår istället renovering av denna. Att det blir en ny klubbstuga för Bojk tycker vi också är bra, men även här överstiger finansieringen vida det behov som klubben har. Vi tycker det är rimligt att lägga halva summan.

Vad vi däremot vill i investeringarna är att påbörja ett projekt med området kring Folkets Hus och Dansrotundan i Lomma. Äntligen har Alliansen gått med på att renovera byggnaderna, men nog kan vi göra något åt utemiljön också. Idag är området en stor parkering. Det skulle gå att göra något helt annat, ett område som är tillgängligt och attraktivt för invånare i alla åldrar att samlas i. Slutligen vill vi att LSS-verksamheten får nya side-by-side-cyklar så att de som vistas där får större möjlighet att komma ut och röra sig. Visste ni att det finns en cykel som de får dela på idag? Vi tycker att varje boende ska ha var sin cykel.

/Per Bengtsson, oppositionsråd

facebook Twitter Email