Om oss

Socialdemokraterna i Lomma kommun

Lomma socialdemokratiska arbetarekommun

Partiets lokala organisation har sin expedition vid Havsblick: Centrumgatan 4, 23433 LOMMA, tel 070 332 58 02 .

Expeditionen är bemannad endast sporadiskt, så bäst är att kontakta oss med e-post lomma@socialdemokraterna.se eller telefon till ordf. Sebastian Merlöv, mobil: 0705-179403

(S) i kommunfullmäktige

Lomma kommunfullmäktige har 45 platser

Socialdemokraterna representeras av tio ordinarie förtroendevalda.

Socialdemokraternas ordinarie representanter i kommunfullmäktige:

Lisa Bäck, Oppositionsråd
Lars Carlén, Fil.dr
Rune Netterlid, Driftchef
Conny Bäck, Miljösamordnare
Karl-Gustav Nilsson, Försäkringshandläggare
Karin Everlund, Assistent
Lennart Nilsson, Verktygsmakare
Pia Johnson, Butikssäjare
Henri Gossé, Gymnasielärare
Chistel Åkerman, Läkare

Följande är socialdemokratiska ersättare i kommunfullmäktige

Per Bengtsson, Leg.Sjuksköterska
Thomas Dahlbom
Alma Salcinovic, Ombudsman
Kjell Nilsson, Pensionär
Eva Netterlid, Klinisk prövningsledare

 

 

 

facebook Twitter Email