Aktuellt

Inbjudan till Årsmöte 2021

Härmed bjuder vi in till digitalt årsmöte lördagen den 20/3 kl 10.00

Lomma Socialdemokratiska Arbetarekommun Vi vill härmed bjuda in dig till årsmöte! Tid: 10.00 den 20 mars 2021 Plats: Digitalt. Skicka anmälan till sebastian.merlov@outlook.com Pga Corona-pandemin genomför vi detta årsmöte digitalt och alla fixar sin egen fika. På årsmötet kommer vi behandla föregående årsverksamhet, revision samt val, budget och beslut för kommande verksamhetsår enligt föreningens stadgar….

Läs mer

S BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅRET 2021

HISTORISKA SATSNINGAR PÅ SKOLA, ÄLDREOMSORG OCH FÖRENINGSLIV

Socialdemokraternas budget för året 2021 med historiska satsningar på äldreomsorg, skola och föreningsliv

Läs mer

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 26/9

Vi hälsar alla medlemmar i Lomma arbetarekommun välkomna till höstens budgetmöte

Oppositionsrådet Per Bengtsson föreläser om vårt förslag till budget för Lomma kommun 2021. Och framför allt träffas vi, diskuterar och har trevligt. Vi möts på dansrotundan  i Lomma 26/9 kl 10:00. Observera att vi för allas hälsa inte bjuder på någon som helst förtäring, så ta gärna med ditt eget kaffe. Dock har vi gott…

Läs mer

Några ord från Per Bengtsson i Corona-tider

Per delar med sig av sina tankar och reflektioner inför kommande höst

Så var min generations märkligaste sommar över. I år säger vi inte att det är tillbaka till det vanliga, utan det är ju samma märkliga arbetsplatser vi återgår till.  Till tomma kontorsrum där kollegor arbetar hemifrån, till diskussioner i hemtjänstlokalen om hur man skyddar patienten från förkylningssymtom, till lunchrum där vi sitter med ett rejält…

Läs mer

Kallelse till årsmöte 15/8

På årsmötet kommer vi behandla föregående års verksamhet, revision samt val, budget och beslut för kommande verksamhetsår enligt föreningens stadgar.

Lomma Socialdemokratiska Arbetarekommun Tid: 10.00 den 15:e Augusti 2020 Plats: Stora Sessionsalen, Lomma kommunhus Förtäring: Ingen förtäring pga Corona OBS! Lomma respektive Bjärreds S-förening startar sina möten på samma plats 9.30! Vi vill härmed bjuda in dig till årsmöte! På årsmötet kommer vi behandla föregående års verksamhet, revision samt val, budget och beslut för kommande…

Läs mer

Sommarhälsning till våra medlemmar

Med en sommar i Corona-tider blir det inget sedvanligt medlemsmöte med sommartema. Däremot en hälsning från vår minoritetsföreträdare Per Bengtsson

Så närmar vi oss till sist sommaren som i skrivande stund är väldigt varm och trevlig. Det ska bli ganska skönt att inte behöva klä sig så himla propert om morgonen, jag tänker nöja mig med ett pra shorts, en tisha och barfota. Eventuellt trampar jag runt i ett par tofflor. Det har varit ett,…

Läs mer

Årets Första maj firar vi från vardagsrummet!

Socialdemokraterna, LO och ABF ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande. Det blir tal av Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson och du kan se inslag från hela landet och på ett digitalt sätt stå mitt i folkrörelsesamlingen. I Lomma kommer vi publicera video-tal på vår Facebook-sida.

Första maj 2020 blir minnesvärt på ett lite dubbelt sätt. Å ena sidan får vi inte p.g.a. den pågående Corona-krisen möjlighet att träffas eller manifestera denna viktiga dag genom tal och demonstrationståg. Men å andra sidan så har kärnan i arbetarrörelsens välfärdspolitik som utvecklats under många år inte på så länge fått manifesteras som nu!…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lomma tar initiativ kring åtgärdspaket för föreningslivet i Lomma.

Under veckan som gick kunde Lomma meddela att man vidtagit ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Det är ett bra första steg. Ett område som direkt berör många av kommunens invånare är föreningslivet som i samband med Corona-krisen riskerar att drabbas väldigt hårt.

Socialdemokraterna i Lomma kommer under kvällens möte i Kultur- och Fritidsnämnden lägga fram nedanstående förslag där vi bjuder in till en bred uppslutning av kommunens partier att medverka. Varför är en handlingsplan för föreningslivet så viktig? Föreningslivet i Lomma kommer under våren och resterande del av 2020 få en mycket tuff situation, inte minst ekonomiskt….

Läs mer

Välfärdsmiljonerna – en vattendelare i Lommas politik

I torsdags, 19/3, beslutade Lomma kommunfullmäktige om fördelningen på sin del av ”välfärdsmiljarderna”, 12,6 miljoner kr som tilldelats kommunen i form av generella statsbidrag.

Vi i Socialdemokraterna yrkade att 5,2 miljoner kr skulle tilldelas Barn- och utbildningsnämnden samt 7,4 miljoner kr skulle tilldelas Socialnämnden för att återta äldreboendena i kommunal regi så fort som möjligt. Vi anser att äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste prioriteringar och att det är av största vikt att man sätter stopp för den vanskötsel…

Läs mer

Årsmöte skjuts upp!

Pga den senaste utvecklingen kopplat till Corona-viruset skjuter vi på Årsstämman till 15 augusti kl 11. Formell kallelse skickas ut innan mötet.

Pga av Corona-viruset har styrelsen i Lomma arbetarekommun enhälligt beslutat att flytta årsmötet till Lördagen den 15 augusti kl 11. Plats kommer meddelas senare då ny formell kallelse kommer att skickas ut. Beslutet är i linje med att Skånes partidistrikt idag på morgonen beslutat att alla arbetarekommuner i Skåne bör skjuta upp sina årsmöten vid…

Läs mer
facebook Twitter Email