Ny ordförande för Lomma Arbetarekommun

Efter Lomma Arbetarekommuns årsmöte 2024 lämnar Per Bengtsson över klubban till Nina Jägroth som blir ny ordförande i Arbetarekommunen. ”Vi har haft samarbete under lång tid i våra andra roller som oppositionsråd – facklig ordförande och det här kommer att bli jättebra för partiet”. Styrelsen är nu som följer:

Nina Jägroth, ordförande

Christian Wennerberg, vice ordförande

Per Bengtsson, kassör

Lennart Nilsson, ledamot

Henri Gossé, ledamot

Paul Andersson, ledamot

Lena Hörgren, ledamot

Patrik Westerberg, ersättare

Christoffer Bengtsson, ersättare

Daniel Vilhjalmsson, ersättare

facebook Twitter Email