Visioner i äldreomsorgen

Man behöver se till att de som finns i vikariepoolen har utbildning. Vi behöver samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, Komvux och andra utbildare. Vi behöver vision och långsiktighet i kompetensförsörjningen.

Läs vår insändare i Lokaltidningen Lomma/Burlöv om att man måste ha visioner för äldreomsorgen, annars kommer man ingenstans med verksamheten. Det missnöje som uppkommer varje gång det är kris kan man inte lösa genom att gå ut och be om folks tålamod. Istället behöver man kräva att politiken fattar beslut så att verksamheten fungerar även när det är pandemi, katastrofläge eller personalkris.

Man behöver se till att de som finns i vikariepoolen har utbildning. Vi behöver samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, Komvux och andra utbildare. Vi behöver vision och långsiktighet i kompetensförsörjningen.

https://etidning.lokaltidningen.se/shared/article/alliansen-saknar-visioner-for-omsorgen/2yZHJFS6

facebook Twitter Email