Vår väg mot en bättre äldreomsorg i Lomma

Vi ger vår syn på krisen i äldreomsorgen som vi under lång tid arbetat för att hitta en lösning för samt vilka åtgärder vi anser krävs för att nu komma rätt.

Idag skriver vårt oppositionsråd Per Bengtsson samt vår 2:e v ordf i Socialnämnden i Sydsvenskan om vår syn på äldreomsorgen i Lomma kommun och vad vi anser bör göras nu.

Det är ett enkelt 3-punkts-program för att säkra upp den akuta situation som de äldre nu är drabbade av och läs hela artikeln här: https://www.sydsvenskan.se/2020-03-01/hade-vi-bestamt-sa-hade-aldrevarden-inte-gjort-den-har-resan

Det som behövs för att säkerställa de boendes livskvalitet är följande:

• Närvarande chefer med ett långsiktigt perspektiv på hur verksamheten sköts idag och hur den ska utvecklas i framtiden.

• Långsiktighet i personalpolitik, med scheman så de anställda kan lägga upp sitt arbete och kan föreställa sig hur nästa dag ska se ut.

• En högre bemanning än dagens två anställda på en morgon. Det är en omöjlig uppgift att göra ett gott humanistiskt arbete för de sjuka äldre på en förmiddag med så låg bemanning.

Vi kan inte se att Frösunda har någon avsikt att tillfredsställa de tre hårda kraven som vi ställer. Larmrapporterna från anhöriga är för många och för oroande.

Så för att säkerställa att de individer som vistas på boendena inte far mer illa än de gjort hittills, jobbar Socialdemokraterna i Lomma kommun för att socialförvaltningen ska få tilldelat de resurser som behövs för att återta boendena så fort som möjligt.

Per Bengtsson (S) Oppositionsråd Lomma kommun

Pia Johnsson (S) 2:e vice ordförande socialnämnden

facebook Twitter Email