S i Lomma Bli medlem

Första Maj-firande 2022

Första Maj-firandet för 2022 är avklarat och tillsammans förgyllde vi Centrumtorget i Lomma med många socialdemokrater, musik och tal. Per Bengtsson, Carina Svensson och Gudrun Svensson höll alla tre starka, ideologiska tal om vägen fram och riktningen efter valvinst. Efter talen gick vi tillsammans till Folkets Hus och fikade, sjöng och umgicks.

Läs mer

Medlemsmöte 6/4

På onsdag 6/4 kl 19 har vi medlemsmöte i Fladängsskolans matsal om vårt kommunpolitiska handlingsprogram för nästa mandatperiod samt om våra tankar om det gymnasium som kommunen ska etablera. Väl mött!

Läs mer

FLER HYRESRÄTTER TILL LOMMA KOMMUN

En av de största frågorna inför valet är huruvida det ska byggas med variation i bostadsbeståndet. Vi är helt övertygade om att Lomma behöver fler hyresrätter och har kämpat för detta i många år. Varje mandatperiod har vi motionerat om att återinföra ett kommunalt aktiebolag, senast 2020 då den röstades ner av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,…

Läs mer

Visioner i äldreomsorgen

Man behöver se till att de som finns i vikariepoolen har utbildning. Vi behöver samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, Komvux och andra utbildare. Vi behöver vision och långsiktighet i kompetensförsörjningen.

Läs vår insändare i Lokaltidningen Lomma/Burlöv om att man måste ha visioner för äldreomsorgen, annars kommer man ingenstans med verksamheten. Det missnöje som uppkommer varje gång det är kris kan man inte lösa genom att gå ut och be om folks tålamod. Istället behöver man kräva att politiken fattar beslut så att verksamheten fungerar även…

Läs mer

Vi gör skillnad i Lomma kommun

Visst du att Socialdemokraterna i Lomma: fått igenom sin motion om Fritidsbank? Fritidsbanken är en verksamhet där vem som helst kan lämna in gammal fritidsutrustning för att någon annan sedan ska kunna låna för att prova på en ny hobby. Än har den inte kommit igång, men det är en seger och kommer att gynna…

Läs mer

Vår lista till kommunfullmäktigevalet 2022

Vi presenterar här den lista som vi går till kommunval på i höst. Vi är mycket stolta över att presentera en lista med stor variation i såväl ålder, profession som bostadsort. Vi har ett åldersspann från 33 till 80 år och upp till plats 15 är sju kandidater från södra kommundelen och åtta från den…

Läs mer

Valstudier för valseger 2022

Nu drar vi igång valstudier för alla medlemmar. Var med du också!
Läs mer

Socialdemokraterna i Lomma tar initiativ kring åtgärdspaket för föreningslivet i Lomma.

Under veckan som gick kunde Lomma meddela att man vidtagit ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Det är ett bra första steg. Ett område som direkt berör många av kommunens invånare är föreningslivet som i samband med Corona-krisen riskerar att drabbas väldigt hårt.

Socialdemokraterna i Lomma kommer under kvällens möte i Kultur- och Fritidsnämnden lägga fram nedanstående förslag där vi bjuder in till en bred uppslutning av kommunens partier att medverka. Varför är en handlingsplan för föreningslivet så viktig? Föreningslivet i Lomma kommer under våren och resterande del av 2020 få en mycket tuff situation, inte minst ekonomiskt….

Läs mer

Välfärdsmiljonerna – en vattendelare i Lommas politik

I torsdags, 19/3, beslutade Lomma kommunfullmäktige om fördelningen på sin del av ”välfärdsmiljarderna”, 12,6 miljoner kr som tilldelats kommunen i form av generella statsbidrag.

Vi i Socialdemokraterna yrkade att 5,2 miljoner kr skulle tilldelas Barn- och utbildningsnämnden samt 7,4 miljoner kr skulle tilldelas Socialnämnden för att återta äldreboendena i kommunal regi så fort som möjligt. Vi anser att äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste prioriteringar och att det är av största vikt att man sätter stopp för den vanskötsel…

Läs mer

Vår väg mot en bättre äldreomsorg i Lomma

Vi ger vår syn på krisen i äldreomsorgen som vi under lång tid arbetat för att hitta en lösning för samt vilka åtgärder vi anser krävs för att nu komma rätt.

Idag skriver vårt oppositionsråd Per Bengtsson samt vår 2:e v ordf i Socialnämnden i Sydsvenskan om vår syn på äldreomsorgen i Lomma kommun och vad vi anser bör göras nu. Det är ett enkelt 3-punkts-program för att säkra upp den akuta situation som de äldre nu är drabbade av och läs hela artikeln här: https://www.sydsvenskan.se/2020-03-01/hade-vi-bestamt-sa-hade-aldrevarden-inte-gjort-den-har-resan…

Läs mer
facebook Twitter Email