Kommunhus, äldreomsorg, hyresrätter och förskolor

Om mindre än en och en halv månad är valet genomfört. Vilka frågor blir de stora i valspurten? För oss är det ganska klassiska frågor, men det är också frågor som är klassiskt nödvändiga för samhället ur min synvinkel. Äldreomsorg, hyresrätter och mindre storlek på förskolegrupperna. Och vad säger vi om kommunhuset?

Äldreomsorgen behöver ordentlig uppgradering i Lomma. Nu handlar det inte så mycket som att ha MER personal som att ha personal ÖVER HUVUD TAGET. Jag pratar med anställda som vittnar om hur deras kollegor slutar utan att ha nytt jobb, anledningen är att man mår så dåligt av att arbeta i äldreomsorgen i Lomma at man hellre går arbetslös. Varför det är så finns det tusen orsaker till. Allt ifrån hur man hanterar personalens schema och arbetssituation till den fysiska miljön på arbetsplatsen. Tar vi Lomma som exempel så är Solberga inte det huset som är kommunens skrytplats direkt. Otäta fönster, dålig lukt och ostädad utemiljö är det första en anställd ser när denne kommer till sin första dag på jobbet. Så här kan vi inte ha det.

Bristen på hyresrätter fortsätter i kommunen och gör att ungdomar har svårt att bosätta sig här efter gymnasiet. Bra, säger Moderaterna – Ungdomar ska antingen gå på högskola/universitet eller jobba i låglönejobb och då ska de inte bo i Lomma. Katastrof, säger vi – Ungdomar behövs i samhället. De är viktiga inte minst för omsorgsyrken men också serviceyrken, butikspersonal och så mycket mer. Yrken som inte kräver högskola. Och arbetar man i Lomma ska man ha möjlighet att bo i Lomma. Annars konkurreras vi ut av våra större grannkommuner och Lomma blir en sovstad. Det är ingen hållbar kommun.

Förskolorna ligger långt ifrån skolverkets riktlinjer på förskolegruppernas storlek. I en förskolegrupp för 3-5 åringar kan det finnas långt över tjugo barn. Det är dåligt för såväl barnens möjlighet att bli sedda och få den pedagogiska stimulansen som att det i större grupper lättare sprids sjukdomar. Detta är en fråga som vi behöver tid på oss att arbeta igenom. Vi har räknat på att för att nå skolverkets riktlinjer skulle Lomma behöva över tjugo nya förskolegrupper. Det löser vi inte första året vid makten.

En annan stor fråga i kommunen är kommunhusets vara eller icke vara. Vi säger vara. Kommunhuset har olika delar som är i varierande skick och behöver renoveras alternativt rivas och bytas ut. Men att riva hela huset och bygga en ny koloss med en höjd på 25 meter som ska innehålla både gymnasium och kommunhus är så feltänkt att det är svårt att sätta andra ord på det. Verksamheterna kommer att krocka. Ungdomar i gymnasieåldern tar plats, och ska så göra. Kommunhus behöver vara en plats där vi har tid för våra invånare. Jag säger det igen, det kommer att krocka. Jag är så övertygad att ett nej till borgarnas planer är ett måste. En av de första saker jag vill göra i den nya mandatperioden är att pröva hur fullmäktigestödet är för att kunna riva upp beslutet om att riva kommunhuset.

Vi ses i valrörelsen!

Per Bengtsson, oppositionsråd samt Arbetarekommunens ordförande

facebook Twitter Email