Morgan Johansson till Lomma!

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till Lomma!

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister

Öppet möte i biblioteket, Lomma

2018-02-02 11.15 – 12.00

Allmänheten välkommen!

Aktuellt från Morgan Johansson:

Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande som bland annat föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Fler poliser genom ny utbildning i Malmö

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck

”Alla samhällen kan skapa frihet för ett fåtal. Men frihet för flertalet kan bara förverkligas i ett jämlikt samhälle.”

facebook Twitter Email