Att vara förtroendevald för Socialdemokraterna

Region – kommun – nämndeman - kommunala bolag

Valåret 2018 närmar sig och snart är det dags att anmäla sitt intresse att bli nominerad till förtroendeuppdrag i kommun och region. Var kan mitt intresse för uppdrag bäst tas tillvara? Vad innebär det att vara engagerad på regionnivå? Vad krävs av mig? Vilka poster ska besättas efter valet?

Stefan Pettersson, 1:e ombudsman för Socialdemokraterna i Skåne, och våra lokala S-politiker medverkar.

Våra möten är öppna för alla som delar partiets värdegrund. Kom, lyssna och fråga!
Vi börjar mötet med rundvandring i den nya Strandskolan
Strandskolan, Sjögräsgatan 1 i Lomma, den 14 sept kl. 19.00

VÄLKOMMEN!

facebook Twitter Email