Hjälp oss förhindra att M+L+C+Kd säljer Vikingavägen 2!

FLASH!!! Motion till kommunfullmäktige

Den vita villan på Vikingavägen 2 vid Bjärreds centrum ägs av kommunen, är K-märkt i kommunens kulturmiljöprogram men har under kommunens ägan­de för­fal­lit så att den måste rivas.

Därmed uppstår möjligheten för kom­munen att själv exploatera den cent­ralt belägna tomten till gagn för all­män­heten.

Den politiska majoritetens privati­seringsiver verkar tyvärr leda till försälj­ning. Majoriteten, som ofta lyssnar på och tar till sig socialdemokraternas argument, verkar i detta fall hittills vara fast beslutna att på detta sätt göra kommunen en stor skada. En så centralt belägen fastighet har ett stort värde för  kommunal service, både nu och – framför allt – i framtiden.

FLASH!!!

Motion till kommunfullmäktige från (S):

Kommunens närvaro i Bjärreds centrum

Jag föreslår kommunfullmäktige låta kommunstyrelsen arbeta fram handlingsplan för att få balans mellan kommundelarna i kommunens utbud av service och aktiviteter genom egen exploatering av Vikingavägen 2 i Bjärred

Bjärred 2017-09-06

Lars Carlén (S)

 

facebook Twitter Email