Utveckling av Bjärred – Borgeby

Välkommen att diskutera vårt förslag

Socialdemokraternas studiecirkel om utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby har haft sin andra sammankomst den 16 maj på Löddesnässkolan. Utifrån dokument, kartor och kännedom om hembygden prövar i diskussionsform deltagarna olika idéer om boendeformer, grönområden, ekologiska korridorer, hushöjder… – vilken våning börjar få utsikt över sundet?!

Efter sommaren fortsätter sammankomsterna. Du är välkommen att delta. Anmäl ditt intresse till cirkelledaren Lars Carlén, Bjärred

facebook Twitter Email