Barn- och utbildningsnämndens budget för 2018

Trots brutala ”effektiviseringar” äskar förvaltningsledningen 5.83 miljoner utöver medgiven ram för 2018.

13 juni klubbas nämndens förslag som ska sändas vidare till kommunstyrelsens budgetberedning. En het debatt om ”effektiviseringarna” är ofrånkomlig.

Lars Carlén, (S) gruppledare

facebook Twitter Email