Kallelse till årsmöte 15/8

På årsmötet kommer vi behandla föregående års verksamhet, revision samt val, budget och beslut för kommande verksamhetsår enligt föreningens stadgar.

Lomma Socialdemokratiska Arbetarekommun

Tid: 10.00 den 15:e Augusti 2020

Plats: Stora Sessionsalen, Lomma kommunhus

Förtäring: Ingen förtäring pga Corona

OBS! Lomma respektive Bjärreds S-förening startar sina möten på samma plats 9.30!

Vi vill härmed bjuda in dig till årsmöte!

På årsmötet kommer vi behandla föregående års verksamhet, revision samt val, budget och beslut för kommande verksamhetsår enligt föreningens stadgar.

På grund av Corona-situationen så kommer mötet att anpassas utifrån tre aspekter:

  1. Anmälan om man vill komma måste ske senast 10: augusti. I det fall fler än 50 är anmälda kommer årsmötet ske digitalt istället.
  2. Inga motioner kommer behandlas detta årsmöte. Endast val av förtroendeuppdrag samt behandling av revision, budget vilket medför att vi kommer försöka göra mötet så effektivt som möjligt för att minimera eventuell smittspridning.
  3. Tänk på att vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla aspekter. En viktig del i detta är att medlemmar med sjukdomssymptom inte kan närvara på mötet (två dagar fullt frisk).

Anmälan till mötet sker genom antingen:

Årsmöteshandlingar innan mötet kan beställas av ordförande Sebastian Merlöv på sebastian.merlov@outlook.com  eller 0705-179403

Välkomna!

Styrelsen genom ordf Sebastian Merlöv

facebook Twitter Email