Årsmöte skjuts upp!

Pga den senaste utvecklingen kopplat till Corona-viruset skjuter vi på Årsstämman till 15 augusti kl 11. Formell kallelse skickas ut innan mötet.
  • Pga av Corona-viruset har styrelsen i Lomma arbetarekommun enhälligt beslutat att flytta årsmötet till Lördagen den 15 augusti kl 11. Plats kommer meddelas senare då ny formell kallelse kommer att skickas ut.
  • Beslutet är i linje med att Skånes partidistrikt idag på morgonen beslutat att alla arbetarekommuner i Skåne bör skjuta upp sina årsmöten vid en tidpunkt där förhoppningsvis situationen klingat av. Partiet nationellt har lämnat dispens till 30 augusti för att hålla årsmöte.
  • Distriktskongressen som var planerad till april kommer flyttas till 29:e augusti och 1:a Maj kommer inte genomföras enligt vanlig rutin. Skånes partidistrikt kommer ta fram förslag på hur man kan högtidlighålla denna dag på annat sätt. Information kring detta kommer senare.


Eftersom mötet var planerat till nu på måndag 23/3 så har samtliga medlemmar med e-post idag fått detta meddelande och vi kommunicerar detta även här vi vår hemsida och Facebook.

Vi kommer också att försöka nå de som inte har e-post under fredag och lördag på telefon, men sprid gärna budskapet om ni har möjlighet då det inte säkert att man når fram till alla.

Vi ser fram emot att ses i augusti när detta sannolikt avklingat.

Har ni frågor så tveka inte att kontakta undertecknad och ta väl hand om er under tiden!

Med vänlig hälsning

Sebastian Merlöv, ordf

sebastian.merlov@outlook.com
+46705179403

facebook Twitter Email