Kommunens budget för 2018

Arbetet med kommunens budget för 2018 på nämndsnivå är nu under slutbehandling. Lisa Bäck (S) i kommunstyrelsen konstaterar att trots en trång ekonomi ämnar M+L+C+Kd utöka administrationen i kommunhuset

facebook Twitter Email