Aktuellt

Vår nomineringslista inför kommunfullmäktigevalet 2018

Medlemsmötet i januari på Bjärehovskolans matsal slöt upp till 100% kring valberedningens förslag när nomineringslistan inför kommunfullmäktievalet i höst presenterades. Listan toppas även vid detta val av Lisa Bäck, som nu är oppositionsråd. På andra plats har vi Per Bengtsson, till yrket sjuksköterska och som fritidspolitiker förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden. Hela listan: Lisa…

Läs mer

Bort med Frösunda Omsorg AB från Jonasgården!

Lommas socialnämnds alliansmajoritet vill att Frösunda Omsorg AB ska fortsätta driva Jonasgården. Socialdemokraterna är emot det! Här kommer en fotokopia av vår reservation. Är texten svårläst – klicka länken! https://lomma.se/download/18.2a4a5b28160744ab2831f5e4/1513938066259/Bilaga%20D%20%C2%A7%2083.pdf      

Läs mer

Hjälp oss förhindra att M+L+C+Kd säljer Vikingavägen 2!

FLASH!!! Motion till kommunfullmäktige

Den vita villan på Vikingavägen 2 vid Bjärreds centrum ägs av kommunen, är K-märkt i kommunens kulturmiljöprogram men har under kommunens ägan­de för­fal­lit så att den måste rivas. Därmed uppstår möjligheten för kom­munen att själv exploatera den cent­ralt belägna tomten till gagn för all­män­heten. Den politiska majoritetens privati­seringsiver verkar tyvärr leda till försälj­ning. Majoriteten, som ofta lyssnar på och tar…

Läs mer

(S): Träffpunkt i centrala Bjärred – inte på Jonasgården

Sedan länge kräver socialdemokraterna att också norra kommundelens seniorer ska ha en träffpunkt liknande Havsblick i södra kommundelen. Allianspartierna har nu insett att kravet är berättigat och driver nu ett projekt för detta som ska leda till – tro det eller ej – Jonasgården. Medborgare i norra kommundelen, hjälp oss socialdemokrater att övertyga M+L+C+Kd att det inte är en bra…

Läs mer

Välj bort produkter med mikroplaster!

Sluta använda produkter med mikroplaster

Bildäck, konstgräsplaner, syntetfibrer, slitage från båtskrov, industriell produktion och hantering av plast eller hygienartiklar – idag finns plast överallt och stora mängder hamnar till slut i havet i form av små partiklar, så kallade mikroplaster. Tillverkarna kan undvika dessa skadliga partiklar från första början. När det finns så många ofarliga alternativ som är lika effektiva,…

Läs mer

Utveckling av Bjärred – Borgeby

Välkommen att diskutera vårt förslag

Socialdemokraternas studiecirkel om utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby har haft sin andra sammankomst den 16 maj på Löddesnässkolan. Utifrån dokument, kartor och kännedom om hembygden prövar i diskussionsform deltagarna olika idéer om boendeformer, grönområden, ekologiska korridorer, hushöjder… – vilken våning börjar få utsikt över sundet?! Efter sommaren fortsätter sammankomsterna. Du är välkommen att…

Läs mer

Studiecirkel:Vårt valmanifest 2018

FRAMTIDSPARTIET I LOMMA KOMMUN är (S) – och vad vill vi då arbeta för under nästa valperiod?

I studiecirkelform diskuterar vi fram vårt kommunala handlingsprogram för 2019-2022. Nästa sammankomst äger rum den 4 maj på Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma. Nya såväl som redan anmälda deltagare är välkomna! Lars och Lisa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2018

Trots brutala ”effektiviseringar” äskar förvaltningsledningen 5.83 miljoner utöver medgiven ram för 2018. 13 juni klubbas nämndens förslag som ska sändas vidare till kommunstyrelsens budgetberedning. En het debatt om ”effektiviseringarna” är ofrånkomlig. Lars Carlén, (S) gruppledare

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna i Lomma kommun!

Vad kul att du vill ha information om Socialdemokraterna i Lomma kommun! Här kan du lätt klicka dig fram till partiets förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Partiets lokala organisation kan också vara bra att kunna nå och här finns länkar dit. De socialdemokratiska föreningarna tar emot dig med öppna famnen, vare sig du…

Läs mer

Kommunens budget för 2018

Arbetet med kommunens budget för 2018 på nämndsnivå är nu under slutbehandling. Lisa Bäck (S) i kommunstyrelsen konstaterar att trots en trång ekonomi ämnar M+L+C+Kd utöka administrationen i kommunhuset

Läs mer
facebook Twitter Email